TRÌNH TỰ XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊ QUẬN GÒ VẤP TPHCM

Cấp giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng nhà ở, Lệ phí cấp giấy phép xây dựng, Cấp phép xây dựng

Trình tự cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị được phân chia thành 4 bước cơ bản. Trong từng bước có những yêu cầu và cách thức thực hiện nhất định, hãy cùng tìm hiểu đầy đủ trình tự xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị quận Gò Vấp TPHCM trong bài viết dưới đây.

Cấp giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng nhà ở, Lệ phí cấp giấy phép xây dựng, Cấp phép xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở.

Yêu cầu thực hiện cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

  • Công trình xây dựng cần đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất cũng như mục tiêu đầu tư.
  • Tùy thuộc vào quy mô, địa điểm xây dựng, tính chất, công trình cần: tuân thủ quy định về chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận;  bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường;  phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật ; di sản văn hoá, di tích lịch sử,… Công trình cần đảm bảo khoảng cách an toàn tới các công trình dễ cháy, nổ, các công trình liên quan đến an ninh quốc gia.
  • Hồ sơ thiết kế công trình cần được các cá nhân, tổ chức đủ điều kiện năng lực thực hiện. Với nhà ở riêng lẻ dưới 3 tầng, có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2 và không nằm trong khu văn hóa, di tích lịch sử,… chủ đầu tư được tự tổ chức thiết kế xây dựng cũng như chịu trách nhiệm an toàn công trình, công trình lân cận.
Cấp giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng nhà ở, Lệ phí cấp giấy phép xây dựng, Cấp phép xây dựng
Yêu cầu thực hiện cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Trình tự xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị quận Gò Vấp TPHCM

+ Bước 1: Cá nhân tiến hành nộp hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại khu vực tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận Gò Vấp.

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận tại UBND quận có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; thực hiện biên nhận các hồ sơ đáp ứng yêu cầu. Với những hồ sơ chưa đáp ứng, cần tiến hành hướng dẫn để cá nhân hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép xây dựng. Cán bộ tiếp nhận tiến hành chuyển hồ sơ đến phòng Công thương với các huyện, chuyển hồ sơ tới phòng quản lý dodo thị với thành phố để giải quyết theo quy định pháp luật.

+ Bước 3: Tiến hành xem xét hồ sơ và kiểm tra thực địa khi cần thiết Khi xem xét hồ sơ, UBND các huyện, quận cần xác định những tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng quy định, không đúng thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ sở hữu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;

Cấp giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng nhà ở, Lệ phí cấp giấy phép xây dựng, Cấp phép xây dựng
Trình tự xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị quận Gò Vấp TPHCM

Sau khi bổ sung hồ sơ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, UBND quận Gò Vấp TPHCM có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để chủ sở hữu tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Cá nhân cần hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung, nếu hồ sơ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thì UBND quận có  quyền không xem xét cấp giấy phép xây dựng và tiến hành thông báo cho chủ đầu tư biết.

+ Bước 4: UBND quận, huyện thành phố căn cứ quy định và điều kiện cấp phép quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

Với hồ sơ đủ điều kiện cấp phép, UBND có thẩm quyền thực hiện cấp giấy phép xây dựng cho cá nhân. Các cá nhân nhận giấy phép và hồ sơ thiết kế có dấu tại nơi nộp hồ sơ. Với các hồ không đủ điều kiện cấp phép, UBND có thẩm quyền cần có văn bản trả lời  tại khu vực tiếp nhận hồ sơ, theo đúng thời hạn được ghi trong giấy biên nhận.

Trình tự cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị quận Gò Vấp trên cũng được áp dụng tại nhiều quận huyện trên địa bàn TPHCM. Hy vọng bạn sẽ thực hiện đúng các bước và sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý nhà đất cần thiết chuẩn bị cho công trình của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *